ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju

Trg Giardini 4, Pula

Prodaja nekretnine javnom dražbom — NOVIGRAD, Istra — Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN NOVIGRAD, Istria — CROATIA

 

 

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA U PRODAJI

 

 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:
 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

 


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U VODNJANU, ISTRA:    www.ambo-porec.com

NEKRETNINE U RABCU, PREMANTURI…, ISTRA:    www.arcus-delta.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U POREČU, ISTRA:     www.unlimited-porec.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U UMAGU, ISTRA:    www.umag-gradnja.com

NEKRETNINE U UMAGU, NOVIGRADU I SEGETU, ISTRA:     www.histriagroup.com

NEKRETNINE U BUJAMA (KAŠTELIMA), ISTRA:    www.gimont-buje.com

NEKRETNINE U VODNJANU, GALIŽANI I PULI, ISTRA:     www.grami-vodnjan.com

POKRETNINE U POREČU, ISTRA:  www.lth-porec.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U PULI I NOVIGRADU, ISTRA:   www.bojoplast-pula.com

NEKRETNINE U UMAGU I BUJAMA, ISTRA:    www.c-umag.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:    www.mehanika-pula.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:     www.vile-alberi.com

POKRETNINE U BUZETU, ISTRA:  www.drvo-plast-nova.com

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com
 

 

zadnja promjena: 23. rujna 2014.   -   Site Last Updated 09/23/2014

 

HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb, Hrvatska   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb, Croatia

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST

 


Za sve dodatne informacije obratite se
stečajnom upravitelju (Bankruptcy Trustee)
ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]
 

ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 190/2
k.o. Prnjani

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

 

ZEMLJOVID
MAP

9.038 m2

pašnjak

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

Nekretnina je
procijenjena na iznos od

45.190,00 €

u lipnju 2008. godine

PROCJENA
ACCOUNT

 

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 5052/3
i 5051/2
k.o. Pula

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Pula

Pula

A. Butorac 47

(na drugom katu)


ZEMLJOVID
MAP
[PDF]

ukupna površina

65.22 m2

trosobni stan br. 17
na 2. katu zagrade

(dvije spavaće sobe,
dnevni boravak, kuhinja,
kupaonica, hodnik
i lođa)


KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER
[PDF]

Nekretnina je
procijenjena na iznos od

118.465,00 €

u lipnju 2008. godine

PROCJENA
ACCOUNT

 

k.č.br. 3303/1
k.o. Novigrad

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

naselje Stancijeta kod Novigrada

ZEMLJOVID
MAP

1.442 m2

Kuća sa dvorištem
i oranicom.

Zgrada ima oko 25 godina,
vanjski zidovi su fino ožbukani, a balkoni i stepenište
obloženi su keramikom. Vanjska stolarija je drvena.

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

3.626.035,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

Kuća sa dvorištem i oranicom u Stancijeti kod Novigrada

 

PRODANO - SOLD

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 3061/9
i
k.č.br. 3062/2
k.o. Viškovo


PRODANO
SOLD

 

 

kuća:
706 m2


 

pašnjak:
291 m2

u naravi kuća u fazi izgradnje
sa tri etaže NKP 364,38 m2
i dvorište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER


i

pašnjak

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

obje nekretnine
su procijenjene
u iznosu od

1.015.580,00 kn

 

k.č.br. 1213/2
k.o. Martinski


PRODANO
SOLD

 

 

9.941 m2

pašnjak

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

79.324,00 kn

 

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

1/2 dijela
k.č.br. 149/2 zgr.
k.o. Nova Vas

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

 

ZEMLJOVID
MAP

1.208 m2

u naravi kuća i dvorište

PROCJENA
ACCOUNT

 

 

NEKRETNINE

U POSTUPKU UVRŠTAVANJA

 

USKORO U PRODAJI

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 2421
1530 k.o. Gerovo

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Gerovo

Mejakovo

oko 400-500 m
od središta Gerova

ZEMLJOVID
MAP

543 m2

u naravi kuća i dvorište
sa povišenim potkrovljem
i suterenom
u kojem se nalaze dvije garaže

369.046,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

 

           Trgovački sud u Rijeci, Stalna služba u Pazinu, po stečajnom sucu Adrijani Labinjan Skok, u stečajnom postupku nad dužnikom
Štedno – kreditna služba FLACIUS d.o.o. Pula „u stečaju", Trg I. Istarske brigade 10, (reg. ul. broj 1-18613-00), dana 6. lipnja 2014. godine
donio je slijedeći

 

ZAKLJUČAK O PRODAJI

 

I   Utvrđuje se vrijednost nekretnine k.č.br. 2421, upisane u z.k.ul. 1530 k.o. Gerovo, površine 543 m2, u  naravi kuća i dvorište u Mejakovu,
u iznosu od 369.000,00 kn.
Zgrada je obiteljska useljiva kuća sa povišenim potkrovljem i suterenom u kojem se nalaze dvije garaže, NKP: 82,89 m2,
oko 400-500 m od središta Gerova, sagrađena oko 1980. godine.

II Prodaja nekretnine navedene u točci I. ovog zaključka obavit će se usmenom javnom dražbom na ročištu za prodaju koje će se održati
u zgradi Trgovačkog suda u Rijeci, Stalne službe u Pazinu, Dršćevka br. 1, Pazin, sudnica br. 5,
 

dana 1. srpnja 2014. godine u 12.30 sati.
 

III  Nekretnina iz točke I. ovog zaključka na ročištu za prodaju ne može biti prodana za cijenu nižu od 55.350,00 kn.

IV   Na ročištu za javnu dražbu mogu sudjelovati domaće pravne i fizičke osobe uz dokaz identiteta odnosno izvornika ili javnobilježnički ovjerovljene
preslike izvoda iz sudskog registra, strane pravne i fizičke osobe uz prilaganje dokaza o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta,
te dokaza o identitetu odnosno izvornika ili javnobilježnički ovjerovljene preslike izvoda iz sudskog registra a prevedeno po sudskom tumaču.
Ukoliko navedene osobe na dražbi zastupa punomoćnik, isti mora predočiti javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć za zastupanje.

Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su najkasnije dana 28. lipnja 2014. godine
dale osiguranje uplatom iznosa od 10% od cijene iz točke III. ovog zaključka, na račun Trgovačkog suda u Rijeci,
IBAN: 5923900011300002703, poziv na broj 020-1012-13.

Kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja (ovjerenu od banke ili FINE) obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi.
Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena osiguranje će se vratiti nakon zaključenja javne dražbe.

Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi nekretnine kupcu.
Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.
Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.
Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

VI   Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu istu razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnom upraviteljicom
Štedno – kreditne službe FLACIUS d.o.o. Pula „u stečaju", na mob. 098 219 154.