ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju

Trg Giardini 4, Pula

Prodaja nekretnine javnom dražbom — NOVIGRAD, Istra — Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN NOVIGRAD, Istria — CROATIA

 

 

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA U PRODAJI

 

 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:
 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

 

ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U ROVINJU, ISTRA:  www.pifar-rovinj.com

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com
 

 

zadnja promjena: 14. studenog 2019.  -    Site Last Updated 11/14/2019
 

 


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST
 

 


Za sve dodatne informacije obratite se
stečajnom upravitelju (Bankruptcy Trustee)
ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]

 

ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju

 

PRODANO — SOLD

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 190/2
k.o. Prnjani

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

 

ZEMLJOVID
MAP

9.038 m2

pašnjak

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

Nekretnina je
procijenjena na iznos od

108.456,00 kn

u veljači 2013. godine

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

 

k.č.br. 2421
1530 k.o. Gerovo

PRODANO
SOLD


FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Gerovo

Mejakovo

oko 400-500 m
od središta Gerova

ZEMLJOVID
MAP

543 m2

u naravi kuća i dvorište
sa povišenim potkrovljem
i suterenom
u kojem se nalaze dvije garaže

369.046,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

 

k.č.br. 3061/9
i
k.č.br. 3062/2
k.o. Viškovo


PRODANO
SOLD

 

 

kuća:
706 m2


 

pašnjak:
291 m2

u naravi kuća u fazi izgradnje
sa tri etaže NKP 364,38 m2
i dvorište

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER


i

pašnjak

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

obje nekretnine
su procijenjene
u iznosu od

1.015.580,00 kn

 

k.č.br. 1213/2
k.o. Martinski


PRODANO
SOLD

 

 

9.941 m2

pašnjak

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

79.324,00 kn

 

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 149/2 zgr.
k.o. Nova Vas

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)
FOTO ELABORAT
[PDF]

Poreč

Poreč
Kosinožići bb

ZEMLJOVID
MAP

1.208 m2

u naravi kuća sa 446 m2
i dvorište sa 762 m2


KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER
[PDF]


790.000,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

[PDF]

 

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)
FOTO ELABORAT
[PDF]

 

USKORO U PRODAJI

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 5052/3
i 5051/2
k.o. Pula

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Pula

Pula

A. Butorac 47

(na drugom katu)


ZEMLJOVID
MAP
[PDF]

ukupna površina

65.22 m2

trosobni stan br. 17
na 2. katu zagrade

(dvije spavaće sobe,
dnevni boravak, kuhinja,
kupaonica, hodnik
i lođa)


KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER
[PDF]

Nekretnina je
procijenjena na iznos od

118.465,00 €

u lipnju 2008. godine

PROCJENA
ACCOUNT

 

k.č.br. 3303/1
k.o. Novigrad

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Novigrad

naselje Stancijeta kod Novigrada

ZEMLJOVID
MAP

1.442 m2

Kuća sa dvorištem
i oranicom.

Zgrada ima oko 25 godina,
vanjski zidovi su fino ožbukani, a balkoni i stepenište
obloženi su keramikom. Vanjska stolarija je drvena.

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

3.626.035,00 kn

PROCJENA
ACCOUNT

Kuća sa dvorištem i oranicom u Stancijeti kod Novigrada

                 ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju, u stečaju, sa sjedištem u Puli, Trg Giardini 4, OIB: 81201449339, objavljuje

 

PRODAJU NEKRETNINE

prikupljanjem pisanih ponuda

 

I.   Prodaje se 2. suvlasnički dio kojeg čini 1/2 dijela k.č.br. 149/2 zgr. površine 1208 m2 (kuća 446 m2 i dvorište 762 m2),
upisane u z.k.ul. 1347 k.o. Nova Vas, po početnoj cijeni u iznosu od 405.000,00 kn (procijenjena vrijednost: 790.000,00 kn).
Nekretnina se nalazi u središnjem dijelu naselja Kosinožići, zgrada je u napuštenoj gradnji, za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju.
Kupac je obvezan platiti komunalni i vodni doprinos, naknadu za prenamjenu zemljišta i druge troškove vezane uz legalizaciju zgrade i upis u
zemljišne knjige.
Dodatni podaci o nekretnini dostupni su na: www.zlatnik-pula.com
Na nekretnini nema uknjiženih niti neuknjiženih tereta.
Prodaja se obavlja po načelu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke nekretnine.

II.  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve domaće i strane, pravne i fizičke osobe.
Ponuditelji  su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 50.000,00 kn, na račun prodavatelja: HR3423800061110016627,
najkasnije do isteka dana 6. prosinca 2019, te dokaz o uplati priložiti ponudi.
Kupcu se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća.
Kupac može biti samo osoba koja je uplatila jamčevinu i koja udovoljava ostalim uvjetima iz ovog natječaja.
Ponuda mora sadržavati: naznaku nekretnine koja se kupuje, ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, njegovu adresu,
dokaz o uplati jamčevine i ponuđen iznos u kunama koji ne može biti manji od početne prodajne cijene

Ponude se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:

Stečajni upravitelj  ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju, Dražen Ezgeta,
Mateo Benussi 8,
52440 Poreč,
sa naznakom: "NE OTVARATI: Ponuda za kupnju nekretnine ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju".

Posljednji dan za slanje ponuda je 6. prosinca 2019.

Najpovoljnija je ponuda u kojoj je ponuđena najviša cijena.
Prodavatelj zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu pristiglu ponudu.
Prispjele ponude otvarat će stečajni upravitelj, u Poreču, Meteo Benussi 8, dana 12. prosinca 2019. u 14.00 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji.

III. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 15 dana od obavijesti sklopiti ugovor o kupnji predmetne nekretnine,
te u daljnjem roku od 20 dana platiti ponuđenu cijenu.
U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje, a jamčevinu će zadržati prodavatelj.

IV.  Nekretnina se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na mob: 098 90 23 000.