ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju

Trg Giardini 4, Pula

Prodaja nekretnina usmenom javnom dražbom — NOVIGRAD, Istra — Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN NOVIGRAD, Istra — CROATIA

ZAKLJUČAK OPĆINSKOG SUDA O PRODAJI NEKRETNINE


POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA U PRODAJI POGLEDAJTE
OVDJE

Za sve dodatne informacije obratite se
stečajnom upravitelju (Bankruptcy Trustee)
ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]
 

ZLATNIKlogo1


POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA U PRODAJI POGLEDAJTE
OVDJE

Za sve dodatne informacije obratite se
stečajnom upravitelju (Bankruptcy Trustee)
ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]
 

 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:
 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

 

ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

STAN U MALOM LOŠINJU, ISTRA:   www.adriatika-nekretnine-losinj.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U UMAGU, ISTRA:  www.punta-internacional.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U ROVINJU, ISTRA:  www.pifar-rovinj.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.real-pula.com

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com

 

 

zadnja promjena: 14. studenog 2019.  -    Site Last Updated 11/14/2019

 


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb TEČAJNA LISTA

CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb EXCHANGE RATE LIST
 

 

                 ŠKZ ZLATNIK – PULA, u stečaju, u stečaju, sa sjedištem u Puli, Trg Giardini 4, OIB: 81201449339, objavljuje

 

PRODAJU NEKRETNINE

prikupljanjem pisanih ponuda

 

I.   Prodaje se 2. suvlasnički dio kojeg čini 1/2 dijela k.č.br. 149/2 zgr. površine 1208 m2 (kuća 446 m2 i dvorište 762 m2),
upisane u z.k.ul. 1347 k.o. Nova Vas, po početnoj cijeni u iznosu od 405.000,00 kn (procijenjena vrijednost: 790.000,00 kn).
Nekretnina se nalazi u središnjem dijelu naselja Kosinožići, zgrada je u napuštenoj gradnji, za koju je izdano rješenje o izvedenom stanju.
Kupac je obvezan platiti komunalni i vodni doprinos, naknadu za prenamjenu zemljišta i druge troškove vezane uz legalizaciju zgrade i upis u
zemljišne knjige.
Dodatni podaci o nekretnini dostupni su na: www.zlatnik-pula.com
Na nekretnini nema uknjiženih niti neuknjiženih tereta.
Prodaja se obavlja po načelu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke nekretnine.

II.  Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve domaće i strane, pravne i fizičke osobe.
Ponuditelji  su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 50.000,00 kn, na račun prodavatelja: HR3423800061110016627,
najkasnije do isteka dana 6. prosinca 2019, te dokaz o uplati priložiti ponudi.
Kupcu se jamčevina uračunava u cijenu, a ostalim ponuditeljima se vraća.
Kupac može biti samo osoba koja je uplatila jamčevinu i koja udovoljava ostalim uvjetima iz ovog natječaja.
Ponuda mora sadržavati: naznaku nekretnine koja se kupuje, ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, njegovu adresu,
dokaz o uplati jamčevine i ponuđen iznos u kunama koji ne može biti manji od početne prodajne cijene

Ponude se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:

Stečajni upravitelj  ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju, Dražen Ezgeta,
Mateo Benussi 8,
52440 Poreč,
sa naznakom: "NE OTVARATI: Ponuda za kupnju nekretnine ŠKZ ZLATNIK-PULA, u stečaju".

Posljednji dan za slanje ponuda je 6. prosinca 2019.

Najpovoljnija je ponuda u kojoj je ponuđena najviša cijena.
Prodavatelj zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu pristiglu ponudu.
Prispjele ponude otvarat će stečajni upravitelj, u Poreču, Meteo Benussi 8, dana 12. prosinca 2019. u 14.00 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuditelji.

III. Ponuditelj čija ponuda bude prihvaćena dužan je u roku 15 dana od obavijesti sklopiti ugovor o kupnji predmetne nekretnine,
te u daljnjem roku od 20 dana platiti ponuđenu cijenu.
U protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje, a jamčevinu će zadržati prodavatelj.

IV.  Nekretnina se može razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na mob: 098 90 23 000.

FOTOGRAFIJE PHOTO(S) - FOTO ELABORAT [PDF]